Wij maken tijd voor uw gehoor

Hoortijd is een zelfstandig audicien met vestigingen in Den Bosch en Rosmalen. Hieronder onze werkwijze in vier handige stappen:

1) Intake

Hoortijd-icon-small

Tijdens de intake stelt u samen met de audicien uw zorgplan op. In dit plan staan uw zorgbehoeften, de doelen die u wenst te bereiken en de mogelijkheden van de hooroplossingen…

2) Hoortest

Hoortijd-icon-small

Het gehoor kan op diverse manieren gemeten worden. Een snelle hoortest wordt ook wel screening genoemd. Meestal wordt dan alleen de “luchtgeleidings drempel” gemeten…

3) Freefit

Hoortijd-icon-small

Hoortijd controleert de aanpassing van uw hoortoestel met behulp van Freefit/Visible Speech. De werking van het hoortoestel wordt bij het trommelvlies gemeten en kan tijdens het instellen…

4) Eindcontrole

Hoortijd-icon-small

Nadat de proefperiode succesvol doorlopen is kan de eindcontrole plaatsvinden. Deze bestaat uit een aantal onderdelen. Vaststellen of de tijdens de intake bepaalde doelen zijn behaald…

Het intake gesprek bij Hoortijd

Tijdens de intake stelt u samen met de audicien uw zorgplan op. In dit plan staan uw zorgbehoeften, de doelen die u wenst te bereiken en de mogelijkheden van de hooroplossingen.

Hoortoestel merken en modellen
Uiteraard kunt u kiezen uit een groot aantal merken en modellen en worden ook de vergoedingsmogelijkheden zoals aanvullende verzekeringen, UWV, WMO besproken. Het zorgplan kan ook gedurende de periode worden bijgesteld en alle financiële consequenties worden vooraf goed doorgesproken. De duur van de proefperiode mag minimaal 8 weken bedragen en uiteraard mag u gebruik maken van de mogelijkheid tot een second opinion bij een andere audicien, KNO-arts of audiologisch centrum.

Hoortest bij Hoortijd

Het gehoor kan op diverse manieren gemeten worden. Een snelle hoortest wordt ook wel screening genoemd. Meestal wordt dan alleen de “luchtgeleidings drempel” gemeten. 

Hoe werkt de hoortest
U krijgt een hoofdtelefoon over de oren geplaatst en de audicien laat pieptonen horen om te controleren welke tonen u kunt horen. De tonen worden in luidheid en toonhoogte (van 250 Hz tot 8000 Hz) gevarieerd. Een uitgebreide hoortest bestaat uit de volgende onderdelen en duurt ongeveer 45 minuten.

Hoortijd voert in bijna alle gevallen de uitgebreide hoortest uit. Uiteraard zijn zowel de screening als de uitgebreide hoortest gratis. Bij voorkeur eerst even bellen voor een afspraak voor een hoortest.

Klik op onderstaande button indien u alvast een online hoortest wil doen.

Freefit bij Hoortijd

Hoortijd controleert de aanpassing van uw hoortoestel met behulp van Freefit/Visible Speech. De werking van het hoortoestel wordt bij het trommelvlies gemeten en kan tijdens het instellen van het hoortoestel worden aangepast.

Hoortoestelsimulator
Voor de begeleider van de slechthorende kan het gehoorverlies worden gesimuleerd en met de hoortoestelsimulator kan de slechthorende snel een indruk krijgen van zowel een monaurale (1 hoortoestel) als een binaurale (2 hoortoestellen) aanpassing.

De nieuwe Dynamic Rear Ear-meting is speciaal ontwikkeld voor het aanpassen van de modernste digitale hoortoestellen. Dit systeem kan gelijktijdig met de aanpassoftware van het hoortoestel worden gebruikt. Visible Speech voldoet aan de StAr-eisen voor Real Ear-meting.

4) Eindcontrole bij Hoortijd

Nadat de proefperiode succesvol doorlopen is kan de eindcontrole plaatsvinden. Deze bestaat uit een aantal onderdelen. 

Vaststellen of de tijdens de intake bepaalde doelen zijn behaald;
• Meten van het spraak verstaan met de hoortoestellen in;
• Een richtinghorentest (indien noodzakelijk).

Als u definitief akkoord gaat met de offerte (gemaakt tijdens de intake) wordt de proef afgerond. Uitleg over de nazorg, afhankelijk van uw zorgverzekeraar kunnen de nazorg afspraken verschillen.

Hoortoestelverzekering bij Hoortijd

Vaak krijgen wij vragen over de verzekering van hoortoestellen tegen schade en verlies. Soms is het mogelijk om dit via uw inboedelverzekering of doorlopende reisverzekering te regelen, maar het is verstandig vooraf bij uw tussenpersoon te informeren naar de mogelijkheden en kosten hiervan.

Er bestaat een speciale verzekering voor hoortoestellen die u via Hoortijd kunt afsluiten. Deze verzekering is tegen verlies, diefstal, onherstelbare schade en reparatiekosten. De reparatiekosten zijn alleen die kosten die veroorzaakt worden door van buitenkomend onheil. Het betreft dus niet de normale slijtage of onderhoud.

De jaarpremie voor 2020 bedraagt 2,9% van de nieuwwaarde (min. 35
euro) en is inclusief 21% assurantiebelasting. Daarnaast betaalt u 9 euro aan adminstratiekosten. Het eigen risico bedraagt 10% van het schadebedrag, met een minimum van 50 euro en een maximum van 350 euro. Houdt er ook rekening mee dat de premie jaarlijks omhoog kan gaan, net zoals bij andere verzekeringen. Jaarlijks ontvangt u een ‘prolongatie’bericht, op dat moment kan de verzekering ook stopgezet worden. Claimt u een hoortoestel, dan kunt u voor het nieuwe vervangende hoortoestel weer een nieuwe polisafsluiter.

Messenger icon
Verstuur uw bericht via de Messenger App