Ook in 2024 werken wij met alle zorgverzekeraars!

Hoortijd heeft in 2024 overeenkomsten met alle zorgverzekeraars, ook met alle onderdelen van VGZ, CZ en Zilveren Kruis/Achmea/Interpolis/IAK/EON Menzis/ASR/DITZO.  Bij Zilveren Kruis wordt het hoortoestel voor een periode van 5 jaar in bruikleen verstrekt waardoor er geen aanspraak wordt gedaan op uw eigen risico. Informeer in onze winkel naar de exacte voorwaarden en vraag om een offerte. 

De Zorgverzekeringswet
Sinds 1 januari 2013 is in de zorgverzekeringswet het vergoedingssysteem voor hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen veranderd. In het nieuwe vergoedingssysteem wordt een hoortoestel voorgeschreven volgens het protocol Hoorzorg dat is vastgesteld door Zorgverzekeraars Nederland.

Hoortoestel categorieën

Hoortoestellen worden door zorgverzekeraars ingedeeld in 5 categorieën. Hoe meer uitgebreid het hoortoestel, hoe hoger de categorie. Bij de intake wordt u door de audicien ingedeeld in een overeenkomstige categorie waarbij rekening gehouden wordt met ondermeer uw leefomstandigheden. Naast deze hoortoestellen zijn er ook ‘buitencategorie’ hoortoestellen, dit zijn de meest recente en meest uitgebreide hoortoestellen. Deze worden in principe niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u een zogenaamde restitutiepolis bij bijvoorbeeld VGZ (‘Eigen Keuze’) of ONVZ dan kan het buitencategorie hoortoestel deels vergoed worden.

 Eigen bijdrage maximaal 25%

Als u een hoortoestel kiest uit de categorie die voor u is vastgesteld door de audicien, betaalt u een maximale eigen bijdrage van 25% van het bedrag dat door uw verzekeraar is bepaald. Hoortijd kan u informeren over de hoogte van dit bedrag. Dit is namelijk per zorgverzekeraar verschillend. Bij veel verzekeraars kan deze eigen bijdrage via een aanvullende verzekering (deels) worden vergoed.

Bent u bijvoorbeeld VGZ aanvullend ‘best’ verzekerd dan betaalt u in de meeste gevallen niets euro bij. Heeft u een VGZ gemeentepakket, dan wordt de eigen bijdrage deels vergoed. Bent u CZ top of 50+ verzekerd dan wordt ook uw eigen bijdrage volledig vergoed. Bent u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd, dan denken wij uiteraard graag mee over de betaling van uw eigen bijdrage. Wel dient u rekening te houden met uw eventueel openstaand eigen risico.

Natura- of restitutiepolis?

Indien u heeft gekozen voor een restitutiepolis, dan heeft u ‘keuzevrijheid’. U mag dan ook een kiezen voor een duurder, ‘buitencategorie’ hoortoestel en het verschil met het ‘ binnencategorie’ hoortoestel bijbetalen aan de audicien. Bij een naturapolis is dit niet mogelijk. Weet u niet zeker of u een natura of een restitutiepolis heeft, informeer dan bij ons in de winkel. Wij kunnen dit voor u controleren. De meeste verzekeraars bieden naast een naturapolis ook een restitutiepolis aan, deze polis is meestal per maand 7 euro duurder.

Hoordrempel van 35dB

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet u een gehoorverlies van minimaal 35 dB hebben aan tenminste één oor. Ook bij een geringer verlies of tinnitus/oorsuizen kan een hoortoestel op aanvraag van het audiologisch centrum worden vergoed.

Messenger icon
Verstuur uw bericht via de Messenger App