Intake

metenAls slechthorende kunt u rechtstreeks terecht bij uw audicien. De audicien kan dan een zogenaamd 'Triage'onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek bevat de volgende onderdelen:

  • Anamnese (medische voorgeschiedenis)
  • Globale beoordeeling van de oorschelp, gehoorgang en het trommelvlies
  • Een uitgebreide hoortest met indien noodzakelijk ook een spraakaudiogram.

Op basis van dit onderzoek kan de audicien u doorverwijzen naar uw huisarts, of via de huisarts naar de KNO-arts of het Audiologisch Centrum. Bij sommige verzekeraars en onder bepaalde voorwaarden hoeft u niet naar de KNO-arts of het Audiologisch Centrum.

Tijdens de intake stelt u samen met de audicien uw zorgplan op. In dit plan staan uw zorgbehoeften, de doelen die u wenst te bereiken en de mogelijkheden van de hooroplossingen. Uiteraard kunt u kiezen uit een groot aantal merken en modellen en worden ook de vergoedingmogelijkheden zoals aanvullende verzekeringen, UWV, WMO besproken.Het zorgplan kan ook gedurende de periode worden bijgesteld en alle financiele consequenties worden vooraf goed doorgesproken.

De duur van de proefperiode mag minimaal 8 weken bedragen en uiteraard mag u gebruik maken van de mogelijkheid to een second opinion bij een andere audicien, KNO-arts of audiologisch centrum.