Hoortest

meten2Het gehoor kan op diverse manieren gemeten worden. Een snelle hoortest wordt ook wel screening genoemd. Meestal wordt dan alleen de "luchtgeleidingsdrempel" gemeten. U krijgt dan hoofdtelefoon over de oren geplaatst en de audicien laat pieptonen horen om te controleren welke tonen u kunt horen. De tonen worden in luidheid en toonhoogte (van 250 Hz tot 8000 Hz) gevarieerd.

Een uitgebreide hoortest bestaat uit de volgende onderdelen en duurt ongeveer 45 minuten:

  • Luchtgeleiding met de hoofdtelefoon links en rechts, indien noodzakelijk ook "gemaskeerd" gemeten.
  • Beengeleiding met het trilblokje links en rechts, indien noodzakelijk ook "gemaskeerd" gemeten.
  • UCL meting (oncomfortabel geluidsniveau) met de hoofdtelefoon links en rechts.
  • Spraakaudiometrie links en rechts; het nazeggen van woordjes die via de hoofdtelefoon worden aangeboden, meestal gemaskeerd gemeten.

 

Bij maskeren wordt via de hoofdtelefoon ruis aangeboden op het oor dat niet gemeten wordt. Dit om zeker te weten dat het geluid door het te meten oor wordt gehoord en niet door het andere oor.

Hoortijd voert in bijna alle gevallen de uitgebreide hoortest uit. Uiteraard zijn zowel de screening als de uitgebreide hoortest gratis. Bij voorkeur eerst even bellen voor een afspraak voor een hoortest.