Hoortoestelverzekering

Vaak krijgen wij vragen over de verzekering van hoortoestellen tegen schade en verlies. Soms is het mogelijk om dit via uw inboedelverzekering of doorlopende reisverzekering te regelen, maar het is verstandig vooraf bij uw tussenpersoon te informeren naar de mogelijkheden en kosten hiervan.

Er bestaat een speciale verzekering voor hoortoestellen die u via Hoortijd kunt afsluiten. Deze verzekering is tegen verlies, diefstal, onherstelbare schade en reparatiekosten. De reparatiekosten zijn alleen die kosten die veroorzaakt worden door van buitenkomend onheil. Het betreft dus niet de normale slijtage of onderhoud.

De jaarpremie voor 2016 bedraagt 2,65% van de nieuwwaarde (min. 25 euro) en is inclusief 21% assurantiebelasting. Daarnaast betaalt u 9 euro aan adminstratiekosten. Het eigen risico bedraagt 10% van het schadebedrag, met een minimum van 50 euro en een maximum van 350 euro.

Klik op bijgaande link voor meer info over de verzekering.